shooting games

تست تمرکز

تست تمرکز آنلاین ۴

در این بازی بی نظیر شما در ۲۸ مرحله مختلف میتوانید تمرکز خود در کنترل موس را محک بزنید و بیشترین امتیاز را کسب کنید.