shooting games

بازی زامبی

منطقه زامبی ها

اگر از یک بازی ترسناک خوشتان می آید پس وارد منطقه زامبی ها شوید و شروع به کشتن آنها کنید.

حمله زامبی ها

در این بازی اکشن زامبی های گرسنه به شما حمله میکنند و شما باید از سرزمین خود دفاع کنید …