shooting games

بازی جنگ های فضایی

بازی سیاره ای دیگر ۲

اگر قصد انجام دادن یک بازی فضایی خوب را دارید پس حتماً سیاره ای دیگر ۲ را بازی کنید و لذت ببرید …

بازی جذاب از آبنبات متنفرم

چند موجود فضایی برای تحقیقات علمی به یک سیاره آبنباتی آماده اند اما آنها از آبنبات متنفر هستند ، افراد سیاره آبنباتی یکی از این موجودات را زندانی می کنند …