shooting games

بازی آنلاین زامبی

منطقه زامبی ها

اگر از یک بازی ترسناک خوشتان می آید پس وارد منطقه زامبی ها شوید و شروع به کشتن آنها کنید.

بکشید یا بمیرید

وقتی که زامبی ها کل شهر را در بر گرفته اند شما چاره ای نخواهید داشت ؛ یا باید بکشید یا بمرید.

خط مرگ

زامبی ها مجدداً به شهری کوچک حمله کرده اند شما دو سرباز شجاع در اختیار دارید تا مقابل حمله زامبی ها دفاع کنید.

کشتن زامبی های احمق ۳

زامبی ها برگشته اند ! زامبی های احمق ۳ یک بازی مبتنی بر فیزیک است که در آن شما باید در یک محیط بسته و با استفاده از تانک قدرتمند خود تمام زامبی ها را…

حمله زامبی ها

در این بازی اکشن زامبی های گرسنه به شما حمله میکنند و شما باید از سرزمین خود دفاع کنید …