shooting games

بازی بازی آخرین امید زمین

بازی آخرین امید زمیندر سال ۲۵۴۳ انسان ها دیگر امکان زندگی کردن در زمین را نداشتند چون زمین خیلی آلوده و مرگبار شده بود شما در این بازی باید به یک ربات کمک کنید تا چراغ های امید زندگی در زمین را روشن کند.

بازی های مشابه

 

ارسال دیدگاه

(*) لازم، ایمیل شما منتشر نخواهد شد